Tjänster oljehamn

Tjänster oljehamn

Vid Piteå Oljehamn hanteras petroleumprodukter och flytande kemikalier i 5 st. produktledningar. Oljehamnen i Piteå lossar/lastar tankfartyg årets alla dagar med undantag för vissa storhelger. Den personal som arbetar på oljehamnen har lång erfarenhet och den utbildning som krävs för att utföra av lossnings/lastningsoperationer.

Fyll i fartygsanmälan här.

Driftföreskrift Oljehamn

Mooring plan

Larmlista

Översiktsbild