Foto: Kasper Dudzik

Farled

Farled

Med ett inseglingsdjup på 11,2 m (12,5), utgör Pitea Port & Hub en av Bottenvikens djupaste hamnar. UKC = 0,70 m. Hamnen har möjlighet ta emot fartyg med en längd av 250 m. och med en bredd på 35 m. Svenska Sjöfartsverkets gällande farledsrestriktioner hittar du under följande HÄR

Fördelarna med att kunna ta emot stora fartyg är flera. Transportkostnaderna minskar för regionens industri vilket ökar dess konkurrenskraft. Miljön gynnas också då fartygets förbrukning per transporterar ton minskar radikalt.

Till kaj kan du antingen gå via den östra, eller västra farleden, beroende på vilken fartygssida du vill lägga till med. Fartyg behöver aldrig vändas vid avgång eller ankomst. Pitea Port & Hub ansvarar även för farleden genom Pitsund upp till SCA:s Pappersbruk, Munksund, där djuprestriktionen är 6,0 m. vSamtliga SSA som Pitea Port & Hub ansvarar för, är av senaste internationell standard.