Avfall

Hantering fartygsgenererat avfall

Avfall

Vid Pitea Port & Hub sker mottagning av avfall i enlighet med ”Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg”, (SJÖFS 2001:12) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG. Mottagningsplatsen är dessutom utrustad med olika kärl för materialåtervinning där fraktioner och skyltning följer EU projektet ”Baltic Master II” rekommendationer.

Avfallsplan