Landsväg

Lastbil ändå fram till fartyg. Landsvägen ansluter till hamnen och gör det fullt möjligt att köra ändå fram till väntande fartyg. Norr och södergående trafik på E4 ansluter till väg 506 som har högsta möjliga bärighet, BK1, och med en minsta bredd av 9 meter. Väg 506 ansluter till väg 505, även den med BK1 bärighet, som tar dig ändå fram till hamnen. För landsvägstransporter inom hamnens verksamhetsområde är höjd, bredd eller tyngd sällan begränsande.