Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion, TRI, utgör trafikreglerna omfattande all kommunal järnväg inom Piteå kommun.

Följande trafiksäkerhetsinstruktioner skall användas i samband med växling och arbeten på Piteå kommuns industrispår och Port of Piteås spåranläggningar.

Klicka här för att läsa trafiksäkerhetsinstruktion, 231018