Kapacitetstilldelning

Kapacitetstilldelning

Kapacitetstilldelning kallas den process som genomförs varje år för att tilldela kapacitet (spår och tider) inom Piteå kommuns järnvägsnät. Kapacitetstilldelningen visar bland annat aktuell tidtabell, godsslag och tågföretag för Hamnen, Energibangården samt Backen.

Operatören ShoreLink ansvarar för lastning/lossning av godset samt hantering inom Hamnens verksamhetsområde.

Här hittar du aktuell information för kapacitetstilldelning som Piteå Hamn AB ansvarar för.

Nedan kan du se en film som illustrerar möten på järnvägsspåren i Hamnen.

Senaste Tågplan 2023