Spårplaner

Spårplaner

Hamnen

Inom hamnens verksamhetsområde finns ett elektrifierat rundgångsspår samt ett antal last-, lossnings- och uppställningsspår. Rundgångsspåret har en hinderfri längd av 375 m och övriga spår är ca 250 m Spårplan, visande järnvägsanläggningen inom Pitea Port & Hub verksamhetsområde.

Spårplan, visande järnvägsanläggningen inom Pitea Port & Hub verksamhetsområde.

Spårplan, Hamnen, inkl hinderfria längder

Energibangården

Efter bangården på hamnen finns ytterligare en bangård, Energibangården. Bangården består av tre kortare spår utan elektrifiering

Spår 1 och 2 som är ämnat för gasolutlastning
Spår 3 (fn stängt) vilket är till för Oljeutlastning

Sparplan_Energibangård

Backen

Invid Backens industrispår finns ett oelektrifierat industrispår bestående av ett huvudspår och fyra kortare last-, lossnings- eller uppställningsspår som ansluter till olika verksamheter. Exempelvis, handel, skrot och kemikaliehantering.

Spårplan_Backen