Spårplan Energibangården

Spårplan Energibangården

Efter bangården på hamnen finns ytterligare en bangård, Energibangården. Bangården består av tre kortare spår utan elektrifiering

Spår 1 och 2 som är ämnat för gasolutlastning
Spår 3 (fn stängt) vilket är till för Oljeutlastning

Sparplan_Energibangård