Spårplan Backen

Spårplan Backen

Invid Backens industrispår finns ett oelektrifierat industrispår bestående av ett huvudspår och fyra kortare last-, lossnings- eller uppställningsspår som ansluter till olika verksamheter. Exempelvis, handel, skrot och kemikaliehantering.

Spårplan_Backen