Kontakter

Kontakter

Här hittar du aktuell kontaktlista som bland annat innefattar infrastrukturförvaltare, hamnoperatör och tågoperatör.

Piteå kommun samhällsbyggnad ansvarar för infrastruktur och drift av järnvägsnätet.
Kontaktperson: Mikael Borgh, infrastrukturansvarig järnväg.
E-post: mikael.borgh(a)pitea.se

Operativ kontaktlista (PDF)