Hamntaxa

Hamntaxa

Inom Haraholmens logistikcentrum gäller Piteå Hamns hamntaxa. Den reglerar avgifter relaterat till de olika transportslagen.

2018_hamntaxa