Järnväg

Pitea Port & Hub förvaltar all kommunal järnväg inom Piteå Kommun. Industrispåret från växel 122 fram till hamnen, Backens industrispår och även spåranläggningen inom Norrbottens Bergrumslagring AB område. Information om kommunala industrispår finns även publicerat i Nationella Järnvägsnätsdatabasen (JNDB). Industrispåret från växel 122 fram till hamnen är sedan 2014 elektrifierad. Avslutas med ett elektrifierat rundgångsspår och ”Gudrunbryggor” för rationell lastning och lossning inom hamnens verksamhetsområde.