Arbetet med Etapp 3

Arbetet med Etapp 3

 

December 2020
Välkommen till en hejdundrande invigningsfest! Det är dags att öppna din låda eller påse. Luta dig tillbaka, häll upp ett glas tonic, öppna chipspåsen, bryt en bit choklad. Klicka igång filmen och häng med oss en stund! Blås i partyvisslan vid behov. God jul och gott nytt år från oss alla, till er alla!

 

Oktober 2020
Vi närmar oss nu slutbesiktning av ”Utbyggnad etapp 3” och de 55 000 m2 upplysta lagringsytorna. Stolta och glada över ett väl fungerande samarbete och en utbyggnad som kommer att betyda mycket för hamnens kapacitet och svara mot kommande behov ett bra tag framöver.

 

Mars 2020, Lars Wikström, infrastrukturansvarig Piteå Port & Hub.
 
Piteå Port & Hub är en viktig aktör när det gäller effektiva transporter för regionen och hela norra Sveriges näringsliv. Hamnen vid Haraholmen byggdes under 1970-talet och har varit tillräckligt dimensionerad i mer än 40 år, fram till 2010 då arbetet med utbyggnad i tre olika etapper, som nu är inne på Etapp 3, inleddes. Hamnen expanderar både när det gäller export och import men även när det gäller tillverkningsindustri. Sammantaget viktiga verksamheter som skänker mervärde för hela regionen, inte minst för Piteå.  Med Europeiska regionala utvecklingsfondens och Region Norrbottens hjälp byggs nu Etapp 3 och Lars Wikström, infrastrukturansvarig i hamnen svarar på några frågor kring hamnens utbyggnad och framtid.

Vad innebär Utbyggnad Etapp 3?
– Vi bygger ut med 55 000 m2 upplyst lagringsyta för att underlätta de intermodala transporterna samt bygger ut och förbättrar vårt säkerhetssystem för skydd av hamnanläggning och fartyg.

Vad innebär utbyggnaden för hamnens verksamhet?
– Det innebär att vi har kapacitet att hantera mer gods och lagra mer. Utbyggnaden Etapp 2, som stod klar 2018, innebar 115 m ny kaj för att kunna ta emot ytterligare ett fartyg, 10 000 m2 upplyst lagringsyta samt en ny infartsväg för ökad flexibilitet. Så när vi nu står klara med Etapp 3 har vi ökat vår kapacitet enormt och kan därmed möta våra kunders behov av mellanlagring och hantering av gods.

Vad är nyttan med de sk intermodala transporterna?
– Intermodalitet innebär i hamnvärlden att man vid frakt av gods kombinerar flera transportsätt och att omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil sker vid en kombiterminal som Piteå Port & Hub. På så vis får vi en ytterst effektiv logistikkedja, undviker både skador och stölder samt nyttjar järnvägsnät och sjöfart maximalt vilket är bra för vår miljö.

Vad händer nu, och i den nära framtiden, ute på Haraholmen och i Grängesområdet?
– Vi kan ännu bara sia om framtiden men det finns idag en riktig utvecklingspotential i området och planer på stora etableringar som skulle vara Piteå och hela regionen till gagn. Vi ligger med vår trestegs-utbyggnad lite före och är redo att möta utveckling och framtid, åtminstone till en början.

Vad tänker du om framtiden, hur länge kommer utbyggnaden att räcka till?
– Kajen som byggdes ut förra etappen kommer att klara behoven för lång tid framöver. Förhoppningsvis mer än 50 år framåt. Etapp 3 med sina extra 55 000 m2 lagringsytor, som är klar till kommande årsskifte, ser redan 2020-2022 ut att brukas till fullo av bland annat vindkraftskomponenter. Så behovet av lagring ser inte ut att avstanna och fortsätter utvecklingen som väntat kommer vi kanske inom några år att behöva bygga ut igen. Då blir det ett nytt projekt med nya etapper som motsvarar de behov som visar sig då, avslutar Lars.