Avtal med NYAB

Avtal med NYAB

Från vänster, NYABs platschef Erik Öhman, Lars Wikström, infrastrukturansvarig och Ulrika Nilsson, VD Piteå Port & Hub.

Vi fortsätter att växa och måndagen den 22 juli 2019 skrevs kontrakt med entreprenörföretaget NYAB Sverige AB inför Utveckling Piteå Port & Hub etapp 3. En utbyggnad som ska stå klar senast december 2020 och innebär 55 000 m2 ny upplyst lagringsyta samt ny förbindelse mellan kaj och järnväg för att underlätta de intermodala transporterna.
– Vi är mycket nöjda med att få påbörja den tredje etappen som färdigställer och kopplar samman de två tidigare som bland annat innebar utbyggnad av järnvägen och kajförlängning. Vi känner ett stort förtroende för NYAB och ser fram emot att färdigställa våra visioner och mål tillsammans med dem.

 NYAB med bas i Norrbotten är ett ungt men redan välrenommerat entreprenadföretag inom bygg, anläggning och infrastruktur.
– Projektet är omfattande, men vi vet att vi har resurser, kunnande och den erfarenhet som krävs för ett uppdrag som detta, säger Erik Öhman NYABs platschef.

– Piteå Port & Hub är ett viktigt nav och arbetar ständigt för att förbättra och anpassa den logistik och lagringskapacitet som krävs för att möta de växande behoven. Med intermodala transporter nyttjar vi järnvägsnät och sjöfart maximalt vilket är bra för både näringslivet och vår miljö. Vi ser fram emot ett  gott samarbete och är glada att få anlita en lokal entreprenör och även på så vis främja vår region.

Projektet, som finansieras av Europeiska Regionala Utveckligsfonden, Region Norrbotten, Piteå Hamn och PIKAB, beräknas dra igång redan i början av augusti.