10_Armering i förväg

10_Armering i förväg

 

Här jobbar Skanska och svetsar ihop armeringsbalkar till utbyggnaden av hamnen.

Balkarna bärs med hjälp av traktor till en hög bakom svetsningshuset där andra färdiga balkar förvaras.

 

Här är de färdiga armeringsbalkar som är redo att hämtas och användas i bygget.