09_Montering PREFAB

09_Montering PREFAB

Nu börjar PREFABEN sättas på plats och allt ser bra ut.
Balkarna som gjutits i Estland passade exemplariskt på våra pålar
(Som Habbe kontrollerat innan)

Mellan balkarna placeras ett tunt betongdäck som tillverkats här i Öjebyn

När väl PREFABEN är på plats börjar de ångas så att isen ska smälta.

Efter att PREFABEN har ångats börjar man armera med ett digert antal ton armering
Därefter gjuts samman hela konstruktionen så att den ska tåla mer.