07_Sluttampen_pålning

07_Sluttampen_pålning

Pålningen fortskrider enligt planerna. Idag den 14:e december kl 09:00 har 65 pålar borrats ned i det fasta urberget
De dryga 30 som är kvar bör gå betydligt fortare nu när arbetsplattformen står i läge, borrdjupet är minimalt och de sista kan borras från fast landbacke.

Bengt Lindroos, som arbetar med pålningen, gillar och har antagit utmaningen att få ned pålarna innan årskiftet
Oaktat hur det går ser han fram emot en julhelg hemma bland släkt och vänner

borrpalar

På de 65 färdigborrade pålarna har  Skanskas personal redan påbörjat nästa aktivitet
Pålarna ska armeras  och fyllas med betong för att bli stadiga nog.
Med stadig nog menas att varje påle ska klara en vikt av mer än 500 ton! (en halv miljon kilo)
Armering och gjutning av pålarna sker parallellt med att Destia borrar ned sina pålar.

Inte nog med det. På samma yta som det borras, armeras och gjuts i pålar ska en grävmaskin med 24 m räckvidd, försiktigt lägga erosionsskydd mellan pålarna.
Erosionsskyddet behövs för att säkra ”fast landbacke”, där gjutna kajen slutar, och inte spolas bort av vågorna.
Längst bort är skopan nere på ett djup av 10-12 m och det är omöjligt för chauffören att se med ögonen det resultat som blir.
Till sin hjälp har chauffören ett GPS positioneringssystem som visar exakt vart skopan befinner sig.
På skärmen kan chauffören då se att erosionsskyddet hamnar rätt i både i höjd och sidled
Grävmaskinen, som ägs av Bröderna Öhmans Tvärån, har ett långt och digert arbete framför sig.

Samtliga fotografier är taget av Skanskas anställda, Roger och Cecilia