06_Pålning för kaj

06_Pålning för kaj

Muddringen är klar, fyllnaden pågår för fullt och nu ska det borras stålpålar för den nya kajen.

Ca 100 stycken, 18 m långa,  stålrör i dimensionen Ø400 eller Ø500 mm ska borras genom jorden och 1 m rakt ner  i urberget.
Varje påle ska bära närmare 150 ton från framtida fartygslast som hanteras med kranar, lastmaskiner och annat.
Stålröret i sig är för svagt för att hantera 150 ton, därför fylls röret senare med armering och högkvalitativ betong

Går allt som pålentreprenören Destia tänkt sig, är pålningen klar innan årskiftet och arbetarna får sig en väl förtjänt vila efter allt borrande