Utbyggnaden av Pitea Port & Hub

Utbyggnaden av Pitea Port & Hub

Projektet ”Haraholmens logistikcentrum etapp 2” startade med undersökningar och ansökan medfinansiering under 2015

Nu, under 2017 och fram till kalenderår 2018 sista dagar, ska projektet byggas och stå klart

Projektet, som omfattar 130 miljoner, ägs av Piteå Hamn AB och medfinansieras av:
Piteå Hamn AB som projektägare
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Piteå Kommunföretag (PIKAB, koncernmoder)
Piteå Kommun som ägare
Region Norrbotten (tidigare Länsstyrelsen)