Utveckling Piteå Port & Hub

Utveckling Piteå Port & Hub

”Utveckling Piteå Port & Hub, Etapp 3” fick ett positivt besked vid ansökan medfinansiering under slutet av 2018 Projektet, som omfattar 70 miljoner, ägs av Piteå Hamn AB och ska byggas och stå klart i slutet av 2020.

Finansieras av:
Piteå Hamn AB som projektägare
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Piteå Kommunföretag (PIKAB, koncernmoder)
Piteå Kommun som ägare
Region Norrbotten (tidigare Länsstyrelsen)