Wagenborg möjliggör internationella transportlösningar

Wagenborg möjliggör internationella transportlösningar

Fred Sternå och Viktor Ivarsson.

Wagenborg har en gedigen tradition med linjetrafik mellan hamnen i Piteå och internationella vatten. För ett halvår sedan befäste rederiet sin position i norra Sverige genom att etablera ett försäljningskontor i Piteå.

Piteå Hamn är en flexibel hamn med djup farled och med en operatör som med sin utrustning och kompetens kan hantera olika typer av gods. Att Wagenborg för drygt ett halvår sedan valde att etablera ett försäljningskontor på Haraholmen bidrar till utveckling av näringslivet.
– Wagenborg vill ha lokal kännedom på plats med tanke på alla utvecklingar och nyproduktioner som sker här uppe. Både jag och Fred har kontaktnät och kunskap som gynnar verksamheten,
säger Viktor.

Ser mer av projektlaster

Wagenborg har sedan tidigare mycket verksamhet i norra Sverige, bland annat linjefartyg och konventionella fartyg. Smurfit Kappa chartrar Wagenborgs linjefartyg och papper är förstås en betydande del av frakten som lämnar Haraholmen för europeiska hamnar.
– Linjefartygen lastar papper från Smurfit Kappa och styckegods och projektlaster från andra aktörer. Linjen går vidare till Bremen i Tyskland, Sherness i England och Terneuzen i Holland och slutligen Södertälje för att ta sig upp längs Bottniska viken igen, berättar Viktor.
– Projektlaster i form av vindkraftsdelar ser vi mer av. Det lastas i Terneuzen och lossas här på Haraholmen.

Transportlösningar och samarbeten

Punktlighet är ett ledord för Wagenborg som anlöper Haraholmen en gång i veckan. Den lokala närvaron med ett lokalt kontor har stor potential.
– Vi erbjuder en transportlösning som går veckovis. Det finns möjlighet att få upp väldigt stora mängder gods och tunga projektlaster från kontinenten på ett kostnadseffektivt sätt, med hög punktlighet. Det är svårt att göra på andra sätt än via sjöfrakt, säger Fred.
– Och för alla aktörer som finns här uppe kan vi hitta transportlösningar och samarbeten.

Wagenborgs fraktflotta är anpassad för att köra exempelvis skogsprodukter i svåra vinterförhållanden.
– Vi kör mycket i Bottenviken och norra Kanada, och det är vi bra på.

FAKTA: Wagenborg i Piteå

  • Wagenborgs kontor i Piteå består av Viktor Ivarsson och Fred Sternå. Teamet har nyligen utökats med Fabian Løvenskiold.
  • Viktor Ivarsson arbetar med logistik och klareringstekniska frågor.
  • Fred Sternå arbetar med försäljning, bokning och mer gentemot linjetrafik.
  • Arbetsdagarna handlar mycket om att kommunicera och säkerställa bokningar samt utföra dokumentation.
  • Båda har arbetat på ShoreLink tidigare: Viktor som fartygsagent och Fred med logistik.

Läs mer: www.wagenborg.com