Foto: Shutterstock

Nya lysbojar – en upprustning inför framtiden

Nya lysbojar – en upprustning inför framtiden

I augusti inleds arbetet med att uppdatera sjösäkerhetsanordningar i Piteå hamns farled. Befintliga anordningar kommer att ersättas med GPS-synkroniserade lysbojar, en åtgärd som kommer att häva gällande mörkerrestriktioner för fartyg över 170 meter.

I dagsläget har farleden in till hamnen i Piteå mörkerrestriktioner med begränsningar för fartyg över 170 meter. Restriktionerna är satta av Sjöfartsverket, för att garantera säkerhet i farleden.

Höst- och vintertid är dygnets mörka timmar långa, men i höst sker en uppdatering av farledens lysbojar.
– I samråd med Sjöfartsverket har vi hittat en lösning för att häva dessa restriktioner, berättar Clas Johansson, sjöfartsansvarig på Piteå Hamn.

Befintliga sjösäkerhetsanordningar (så kallade SSA – prickar och lysbojar i vattnet) kommer att ersättas med GPS-synkroniserade lysbojar. Synkroniseringen innebär att bojarna blinkar samtidigt och skapar en säker farled både för in- och utsegling. Arbetet med att byta ut bojarna inleds i augusti.
– Fartygen blir större och större och vi vill kunna serva våra kunder på årets alla dagar och timmar. Med den expansion som nu sker i norra Sverige känns det viktigt att vi ligger i framkant, säger Clas Johansson.