Ny aktör på Haraholmen: Stena Recycling

Ny aktör på Haraholmen: Stena Recycling

Stena Recycling är ny aktör på Haraholmen, men i hållbarhetsbranschen är bolaget väletablerade med över 90 anläggningar runtom i landet. Janerik Johansson, filialchef på Stena Recycling i Piteå, visar anläggningen på Haraholmen och berättar om verksamhetens kärna: rening av oljeskadat vatten.

I början av året tog Stena Recycling över reningsverket på Haraholmen från Pireva. Piteå Hamn är markägare och var delaktig i att etablera relation med en samarbetspartner som kan utveckla verksamheten för farligt avfall.

Variation av tjänster
Stena Recycling finns på över 90 orter runtom i Sverige. Bolaget har en stor variation av tjänster för återvinning, och erbjuder även lösningar för olika specifika branscher. Fokus är att hjälpa kunder i hållbarhetsfrågor.
Filialchef Janerik Johansson ansvarar för tre lokala anläggningar: Haraholmen, Öjebyn och Älvsbyn.
– Vi hjälper våra kunder med allt som de vill återvinna, säger han.

Unik anläggning
Verksamheten på Haraholmen handlar om hantering av farligt avfall och att rena oljeskadat vatten.
– Vi tar hand om det förorenade vattnet och renar det genom processer som vi redan har och nya processer som vi ska bygga, berättar Janerik Johansson och fortsätter:
– När reningen går för fullt ligger vi på ungefär 1 000–1 200 liter i timmen, och reningen pågår dygnet runt.

Reningsprocessen
Anläggningen på Haraholmen renar inte bara avfall från hamnen, utan även från andra lokala kunder och Stena Recyclings grannfilialer.
Reningsprocessen innebär i korthet att förorenat vatten tas in via cisterner och renas via ultrafilter (som separerar oljan från vatten). Det renade vattnet kontrolleras noggrant innan det returneras.
– Vi har koll på innehållet och det vi returnerar är förstås rent vatten.

Jordens resurser
Stena Recycling har stor erfarenhet av återvinning inom järn och metall, plast och papper, elektronik och mycket mer. Bolaget inriktar sig på cirkulära lösningar, ett koncept som Janerik Johansson också vill lyfta fram.
– Jag brinner för mitt jobb. Att ta tillvara på det som redan finns och värna om jordens resurser är utan tvekan framtiden.

 

Janerik Johansson, filialchef Stena Recycling.

Regelbundna kontroller av reningsverket.