Foto: Kasper Dudzik

Gemensam inköpsfunktion

Gemensam inköpsfunktion

Piteå Port & Hub är en del av Piteå kommunföretags gemensamma inköpsfunktion. Inköpsfunktionen är bolagsöverskridande och hanterar upphandlingar av ramavtal och andra inköpsrelaterade ärenden. Inköpsavdelningen följer en central inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller ställda krav.

Vill du bli en av våra leverantörer eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen.

Kontakta inköpsavdelningen:

Patric Jonsson – Inköpschef – Tel. 0911 – 684 86
Frida Larsson – Kategoriansvar: Tjänster – Tel. 0911 – 644 48
Erik Söderlund – Kategoriansvar: Varor & Produkter – Tel. 0911 – 644 47
Ulrike Schäufele – Kategoriansvar – Tekniska konsulttjänster – Tel. 0911- 648 90
Linn Viklund – Kategoriansvar: IT, Fordon & Finansiella tjänster – Tel. 0911 – 648 87
Stephan Winneborn – Kategoriansvar – Entreprenad – Tel. 0911 – 648 50

Vår ambition är att arbeta affärsmässigt genom alla led i inköpsprocessen samt att följa gällande lagstiftning.
Här publicerar vi alla aktuella upphandlingar.