19-07-26 Kontrakt med NYAB

19-07-26 Kontrakt med NYAB

Vi fortsätter att växa och måndagen den 22 juli 2019 skrevs kontrakt med entreprenörföretaget NYAB Sverige AB inför Utveckling Piteå Port & Hub etapp 3. En utbyggnad som ska stå klar senast december 2020 och innebär 55 000 m2 ny upplyst lagringsyta samt ny förbindelse mellan kaj och järnväg för att underlätta de intermodala transporterna.