20-03-18 Covid-19

20-03-18 Covid-19

Vi inför restriktioner för att minska smitta och smittspridning av Covid-19

I syfte att förhindra/minska smitta och smittspridning av Covid-19 inför vi lokala restriktioner inom hela vår verksamhet.

Det innebär:
• Fr o m 20-03-09 krävs hälsodeklaration för samtliga fartyg som anlägger hamnen Piteå Port & Hub.
Deklarationen ska vara oss till handa på info@piteaport.se senast 24 timmar innan ankomst.
Ladda ned hälsodeklarationen här.

• Endast ytterst nödvändiga besök får ske i våra personalbyggnader.
Vi nyttjar helst telefon, mail och digitala möten.

• Vi minimerar kontakt med besättning på fartyg samt externa lastbilsförare.
Vi kommer att informera berörda parter om de rutiner och säkerhetsåtgärder vi inför.

I samband med detta kan hanteringen av vissa ärenden ta längre tid än vanligt. Vi ber om överseende med detta.

For English