21-01-01 Rabatterade fartygsavgifter

21-01-01 Rabatterade fartygsavgifter

 

Nu skapas möjligheten att nyttja sjöfarten och hamnarna på ett bättre sätt.

Vi, tillsammans med Luleå hamn, erbjuder sänkta kostnader för fartyg vid dubbla anlöp till de norrbottniska hamnarna i Piteå och Luleå

Läs om rabatten här!