20-03-05 Utveckling Etapp 3

20-03-05 Utveckling Etapp 3

Arbetet med utvecklingen rullar på enligt plan och nu fyller vi de sista massorna i vattnet längst ut vid piren. Innan december 2020 ska 55 000 m2 nya upplysta lagringsytor stå klara.

Läs mer här