19-09-09 Studiebesök

19-09-09 Studiebesök

9 september 2019 besökte eleverna i årskurs 1 vid Strömbackaskolans byggnadsprogram Piteå Port & Hub. Lars Wikström, logistikansvarig på Piteå Port & Hub, guidade de 39 eleverna och deras lärare Olof Seldahl och berättade om hamnens verksamhet. På plats fanns också NYABs platschef Erik Öhman som ansvarar för utbyggnaden av Piteå Port & Hub etapp 3 och även Alf Lestander från PEAB som ansvarar för utbyggnaden av Ro-Ro rampen. Både Erik och Alf är utbildade vid Strömbackas byggprogram. Ungdomarna fick se hur olika verksamheter inom deras bransch kan gestalta sig, ställa frågor och njuta av vackert väder och havsluft. Dagen avslutades med gemensam lunch.

Bildtext: Här synas utbyggnaden av Ro-Ro-rampen.