Planer

Mer än 200 000 m² av hamnen är planer eller uppställningsytor.

Planer

Inom hamnens verksamhetsområde finns ett antal planer som lämpar sig för utomhus mellanlagring av varierande godsslag. Alla har hög bärighet och över hälften har någon form av bitumen/betongbeläggning. Accessen till, på och från planerna är god med allmänbelysning, hög bärighet och svängradier som medger långa transportfordon.