Magasin

Mer än 60 000 m² av hamnen finns under tak.

Magasin

Inom hamnens verksamhetsområde finns ett antal olika magasin som lämpar sig för mellanlagring av varierande godsslag.