Kajplatser

Kajplatser

Två kajer och totalt ca 660 m kajlängd

Hamnen har två kajer, Oljehamnen och Torrlastkajen, för fartyg upp till 250 m längd och 35 m bredd
Vid Oljehamnen hanteras flytande produkter och vid Torrlastkajen allt övrigt gods.
Oljehamnen, med sina 60 m, erbjuder 1 kajplats (Kajplats 1)

Torrlastkajen har fyra kajplatser (Kajplats 2 till 6) med en sammanlagd längd av ca 600 m
Nära mitten av Torrlastkajen finns ett Ro-Ro läge med möjlighet att ansluta till från ömse sidor beroende vilken sida fartyget önskar angöra på.

Ro-Ro läget är uppvärmt vintertid med syfte att ha 100% tillgänglighet även under snöförhållanden.
Samtliga kajplatser har 70 tons pollare och nära till fasta färskvattenanslutningar.
Vid Kajplats 5 finns ett fast installerat uttag för landström 6 kV/50 Hz