ISPS

International ship and port facility security code

ISPS

Med anledning av terrorattackerna i USA den 11 september 2001 uppdaterade International Maritime Organization (Imo) den så kallade Solas-konventionen (Safety of life at sea) och skapade en bilaga ”ISPS KODEN”. ISPS-koden (International ship and port facility security code) ska skydda sjöfarten mot yttre hot.

Koden gäller fartyg och hamnanläggningar, det vill säga platser där personer eller gods förflyttas till och från fartyg eller där hamntjänster tillhandahålls. De nya reglerna trädde i kraft 1 juli 2004 och benämns på svenska som sjöfartsskydd, för att skilja dessa speciella säkerhetsfrågor från annan sjösäkerhet.

Pitea Port & Hub hela verksamhetsområde omfattas av ISPS koden och är därför bl.a. försedd med yttre skalskydd, en skyddschef (Port facility security officer, PFSO), fjärrmanövrerade portar, inspelningsbar CCTV och bemannad in- och utpassage 24/7/36.